Menu

Jezus na Wschodzie

Jezus na Wschodzie to szczególne wydarzenie w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Gościem rekolekcji będzie O. John Baptist Bashobora pochodzący z Ugandy. O. John Bashobora to prawdziwy Świadek Jezusa, który z mocą głosi Słowo Boże.

O. John Baptist Bashobora

Boże Ojcze, Ty stworzyłeś nas z miłości, a Twoja miłość jest wieczna. Ty nieustannie podnosisz nas do bycia Twoimi dziećmi...

CO DALEJ>

Zastanawiasz się co dalej? Znajdź wspólnotę.

SŁUŻBA

Jeżeli chcesz zaangażować się w służbę podczas spotkania - skontaktuj się z Nami.

O rekolekcjach

Czas przemiany - czas uzdrowienia - czas nawrócenia

Jezus jest Panem


On żyje!

Pewnie słyszałeś już gdzieś historię o Jezusie Chrystusie. Opowieść o Jego niezwykłych dziełach wydała Ci się zapewne nieprawdopodobna i może nawet rozpaliła na chwilę Twoją wyobraźnię. I nawet jeśli jesteś praktykującym chrześcijaninem być może myślisz: "Niestety, dzisiaj to nie jest już możliwe."

Jeśli jednak dokładnie prześledzimy zapiski ewangelistów z pewnością zauważymy coś, co być może dotychczas umknęło naszej uwadze. Okazuje się, że Jezus chętnie dzielił się swoją mocą czynienia cudów. Cudowne działanie Jezusa i Jego uczniów nie zostało też ograniczone w czasie do pierwszych lat istnienia chrześcijaństwa. Potwierdzenie prawdziwości tej przepowiedni wyczytać zaś możemy w Dziejach Apostolskich - kronice dokumentującej działalność pierwszych chrześcijan.

Dlaczego więc dzisiaj, mimo iż w większości jesteśmy ochrzczeni w Imię Jego nie widzimy wokół siebie chrześcijan czyniących owe znaki i cuda? Czy coś jest z nami nie tak? Czy może jest jakiś warunek, którego my, współcześni chrześcijanie nie spełniamy? Owszem, jest! Apostołom, którzy pytali dlaczego oni nie mogli uzdrowić chłopca, Jezus odparł: Z powodu małej wiary waszej. (Mt 17. 20) Jezus nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Dobra Nowina jest dla nas ciągle aktualna!

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18, 7-8)

Przysłowiowa piłeczka jest teraz po naszej stronie. Musimy tylko wołać do Jezusa za ojcem epileptyka: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! (Mk 9, 24)

Więcej o spotkaniu

Notebook

Służba na ŚDM

Nie trzeba nikogo przekonywać, że czynienie dobra sprawia nam ogromną radość. Jednak Jezus zapewnia nas, że dawanie siebie innym, służba bliźniemu jest wielki przywilejem i zaszczytem. Niesie ona z sobą błogosławieństwo Pana. Chcesz być błogosławionym przez Pana? – wejdź w Jego ślady, służ tym, do których On Cię posyła! To jest ekscytujące powołanie! Pamiętaj też o tym, co mówi Ci Jezus: „Więcej jest szczęścia w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35)

Zostań wolontariuszem ŚDM

Image block

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce


Ps 119,105

Image block

Patronat medialny